Avfallskvarnar i fastigheter

Ett stort problem som fastighetsskötare har och som upptar mycket av deras tid är följande. Hyresgäster i bostadshus har en tendens att snabbt sätta igen sina avlopp i köket varpå fastighetsskötare måste rycka ut. Detta är kostsamt för bostadsbolaget och drabbar naturligtvis den boende i slutändan. Svaret på detta problem är ganska enkelt och stavas avfallskvarnar. En avfallskvarn maler ner allt avfall innan det spolas vidare ner i avloppssystemet. En installation av avfallskvarnar i ett bostadshus skulle i förlängningen spara föreningen stora pengar, tid och frustration över igensatta avlopp.

 

Många gånger känner hyresvärdar ens till att detta är ett problem och än mindre att avfallskvarnar är lösningen. Användningen av dessa kvarnar är idag inte speciellt utbredd men räkna med en start ökning så fort detta problem kommer upp till ytan. Självklart är det inte bara i bostadshus som användningen är fördelaktig. Kvarnarna kan med fördel även användas i storkök eller på restauranger. I Usa är användningen av avfallskvarnar extremt hög. Min gissning är att du som svensk endast fått information om begreppet avfallskvarn genom diverse amerikanska filmer. Är ni inte bekanta med hur en avfallskvarn fungerar eller ens ser ut kan jag med fördel rekommendera att ni googlar eller använder Youtube där det finns många filmer som beskriver och visar hur avfallskvarnen fungerar. Kanske kan du själv någon dag bli en stolt ägare till en kvarn.

 

Ditt kök kommer att få ett lyft och du slipper fylla dina sopor med illaluktande avfall. Ta en funderare om det kan vara något för dig. Det finns många sidor på nätet som hanterar ämnet avfallskvarnar, så läs på och berika dig kring denna maskin. Avfallskvarnen är här för att stanna, ta del av detta fantastiska hjälpmedel. Du kommer inte att bli besviken.

Comments are closed.