Förebyggande hälsokontroll i Stockholm

blood-pressure-1006791_1280Om man vill göra en förebyggande hälsokontroll i Stockholm kan man säga att det finns två olika typer, en hälsoprofil eller en stressprofil.

För att få fram en hälsoprofil på sin hälsokontroll i Stockholm får man ett formulär med massor av frågor som handlar om allt från sin egen hälsa, beteende och allmäntillstånd. Läkaren går igenom dessa frågor och utvärderar utifrån fysiska, psykiska och sociala faktorer. Dem tar även midjemått, vikt och längd som sedan vägs in i resultatet av hälsoprofilen som görs på din hälsokontroll i Stockholm. Man kollar även blodtryck och räknar ut BMI. Till sist göra man ett konditionstest. När alla delar är klara räknar dem ihop ett resultat och resultatet presenteras för dig. När man gjort hälsokontroll i Stockholm blir man erbjuden att sätta upp mål efter att man har fått resultat på sin hälsoprofil. Då kan man diskuterat fram tillsammans med läkaren, som utfört testerna, vad man vill uppnå och vad som behövs göra för att komma dit. Detta kan vara nödvändigt att göra för att undvika sjukdom och andra faktorer som kan försämra din hälsa.

Den andra profilen man kan göra är en stressprofil. Just stressprofilen använder sig ofta företag av. De skickar sin personal för att göra undersökningen och då kan dem se hur medarbetarna upplever arbetsmiljön, om de är stressade eller om dem har en bra balans. Det är inte bra arbetsrelaterade frågor som ställs utan även om fritiden, privat och hur livssituationen ser ut. Man kan även göra den typen av hälsokontroll i Stockholm när man ska undvika hälsoproblem och långtidssjukskrivningar. Om man kan hitta vad som får personen att må dåligt kan man sätta in åtgärder och förhoppningsvis undvika sjukskrivningar och hälsoproblem. Har din arbetsplats mycket sjukskrivningar och allmänt mycket stress kan en hälsokontroll i Stockholm med en stressprofilutredning vara en god tanke. Självklart kan man göra en stressprofil utanför ett företag också, då det blir mer om livssituationen och privatlivet

Comments are closed.