Category: Uncategorized

Vad är elcigaretter?

Det är fler och fler som väljer att gå över från vanliga cigaretter till elcigaretter. Men vad är elcigaretter egentligen för något? Det låter ju lite märkligt, cigaretter som är elektroniska. I den här artikeln ska vi ta och försöka reda ut lite frågetecken kring vad det är för något. E-cigaretter har egentligen inte så [Continue]

Att jobba inom lantbruk

Drömmen om en bondgård långt ute på landet delas av många människor, både i byar och storstäder. Att ha en massa härliga djur att ta hand om, att göra sin egen ost, att befinna sig ute i friska luften, att köra traktor och att äta middag med sina egna grönsaker betraktas av många som en [Continue]

Dricksvattnets väg genom reningsverket

De flesta känner till att vattnet från våra kranar måste färdas genom ett reningsverk innan det uppnår godkända gränsvärden för drickbarhet. Dessa gränsvärden tillhandahålls av Livsmedelsverket och det finns inte bara krav på vattnets kvalité utan även på underhållningen av själva reningsverket. Kranvattnet kommer från olika vattentäkter som består av antingen grundvatten eller ytvatten. Råvattenkvalitén [Continue]